SPK yani sermaye piyasası kurulu mevzuatına göre nitelikli yatırımcı olarak tanımlanan alım ve ihraç işlemlerinin gerçekleştiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit getirili menkul kıymetlerin alım satım işlemlerini gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo ve Bankalar arası Repo Ters Repo Pazarlarını kapsayan piyasaya IMKB Tahvil ve Bono Piyasası denilmektedir.

IMKB Tahvil ve Bono Piyasasında Türk Lirasının yanı sıra çeşitli ülkelerin para birimleri yani dövizlerle ödenen devlet iç borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri ve T.C Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likitide senetleri işlem görmektedirler. Tüm bu yatırım ürünleri ihraç edildikleri ilk günden itibaren , Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, özel sektör, mahalli idarelerce ihraç edilen borçlanma senetleri ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesi yönünde karar verilen diğer tüm menkul kıymetler, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yatırımcılara duyurulurlar. Bu aşamayı takip eden ikinci iş gününde işlem görmeye başlayan yatırım ürünleri haricinde repo, ters repo ve menkul kıymet tercihli repo gibi repo işlemleri de gerçekleştirilmektedir.
IMKB üyelerinin katılımı ile kurulan ve bağımsız bir kuruluş olan Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Takas ve Saklama İşlemlerinde ödeme karşılığı teslim esası uygulanmaktadır. Bu şekilde anapara riski ortadan kalkmaktadır.

IMKB Tahvil ve Bono Piyasasında yatırım ürünleri ile yapılan alım satım işlemleri , elektronik ortamda çoklu fiyat ve sürekli müzayede sistemi ile gerçekleştirilmektedir. IMKB Tahvil ve Bono Piyasasında yer pazarların faaliyete geçme tarihleri aşağıda yer almaktadır;

*Kesin Alım Satım Pazarı , 17 Haziran 1991
*Repo-Ters Repo Pazarı, 17 Şubat 1993
*Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı, 17 Mayıs 2010
*Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı, 17 Aralık 2010
*Bankalar arası Repo Ters Repo Pazarı ise 7 Ocak 2011

IMKB Tahvil ve Bono Piyasasında bulunan ve işlemlerin gerçekleştiği pazarları yakından tanıyalım;

Kesin Alım Satım Pazarı:Bu pazar, ikinci el ve sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve organize bir piyasada gerçekleşmesinin yanı sıra likitidelerinin de artmasını sağlamaktadır.

Repo – Ters Repo Pazarı: Bu pazar sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satış işlemlerinin ; geri satım vaadi ile de alış işlemlerinin şeffaf ve organize piyasa koşulları ile gerçekleştirildiği pazar olan repo – ters repo pazarı dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından birisidir.

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı: Nitelikli yatırımcıların tercihleri ile belirledikleri menkul kıymetler üzerinde repo yapılıp akabinde de alıcılara teslim edilmesine imkan veren bu organize pazar, belirli bir periyot dahilinde söz konusu menkul kıymetin el değiştirmesine veren, vadeli ve spot piyasalar arasında menkul kıymet akışını sağlayarak etkin faiz oluşumunu organize etmektedir.

Bankalar arası Repo – Ters Repo Pazarı: Bu pazar, organize piyasa koşulları altında geri alım vaadi ile satış işlemlerinin ; geri satım vaadi ile de alış işlemlerinin karşılık ayırma mecburiyeti olmadan gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı: Hisse senetleri İMKB Ulusal, İkinci Ulusal ve Yeni Ekonomi Pazarlarında işlem gören ortaklıkların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, No:22 Tebliğ’inde belirtilen esaslar çerçevesinde, izahname ve sirküler düzenleme olmaksızın ihraç edebilecekleri ve yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcı”lar tarafından satın alınabilecek borçlanma araçlarının ihraç işlemlerinin gerçekleştirildiği bu pazarda ihracı tamamlanan borçlanma araçları, başka herhangi bir şart aranmaksızın Kesin alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlarlar.