Devletin para açığını karşılamak amacıyla, T.C. Hazinesi tarafından 1 yıldan daha kısa vadeli olarak, faiz ve ana  para getirili, borç senetlerine Hazine Bonosu denilmektedir. Devletin para piyasalarından borç para temin etmesini sağlayan Hazine Bonoları, para piyasalarındaki faiz oranlarının belirlenmesinde etkin rol oynar. Hazine Bonoları vade sürelerine göre iki farklı çeşit olabilir;

* Devlet Tahvili: Bir yıldan uzun süre vadeli  iç borçlanma senetleridir.

** Hazine Bonosu: Bir yıldan kısa süre vadeli  iç borçlanma senetleridir.

Devletin bankalara, bankalarında yatırımcılara belirli faiz, vade ve oran ile sattıkları Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri, birincil ve ikincil piyasalarda arz-talep oranlarına göre bireysel ve ya kurumsal yatırımcılarca alımın satılarak işlem görürler. İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası Tahvil ve Bono Borsasında işlem gören  Hazine Bonolarının faizlerinin tespit edilmesi için  iki farklı şekilde ihaleye  çıkar;

a) Çoklu Fiyat Yöntemi İl İhale

b) Tekli Fiyat Yöntemiyle İhale