Finansman ihtiyacı olan ortalıkların, mevduat kabul etmeyen bankalardan kredi kullanmaları ve bu krediye  teminat olması için  borçlu sıfatı ile düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, söz konusu krediyi sağlayan banka tarafından garanti altına alınmak suretiyle , Kurulca kayda alınarak  ihraç edilen kıymetli evrak niteliğindeki borç senetleri Banka Garantili Bonolar olarak tanımlanmaktadır.